Usnesení č. 146

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 24. listopadu 1993

 

k návrhu Statutu kontrolního orgánu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

 

Po zpravodajské zprávě posl. ing. Ivana Maška, vyjádření člena kontrolního orgánu pro kontrolu činnosti BIS ing. Jiřího Macháčka a po rozpravě

ústavně právní výbor

považuje za potřebné, aby postavení kontrolního orgánu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky a další podrobnosti týkající se jeho činnosti byly upraveny zákonem

doporučuje

1. Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky z těchto důvodů Statut kontrolního orgánu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky neprojednávat,

2. zpracovat nové znění zákona o Bezpečnostní informační službě s přihlédnutím k obsahu návrhu Statutu kontrolního orgánu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP