Usnesení č. 148

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 24. listopadu 1993

(k usnesením ústavně právního výboru

č. 137 z 3. listopadu 1993 a

č. 145 z 12. listopadu 1993)

 

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů (tisk 533)

 

Po zpravodajské zprávě posl. ing. Jana Vraného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů (tisk 533) s tím, že k části II se ztotožňuje s usnesením rozpočtového výboru č. 170 ze dne 24. listopadu 1993,

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP