Záznam č. 155

z ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 26. ledna 1994

 

k návrhu skupiny poslanců na vydání ústavního zákona o referendu (tisk 494)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců JUDr. Františka Kačenky, zpravodajské zprávě posl. Marka Bendy a po rozpravě

ústavně právní výbor

nedospěl k usnesení, protože při hlasování o usnesení, jímž se nedoporučuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu předložený návrh schválila, ze 14 přítomných poslanců 7 hlasovalo pro a 7 se zdrželo hlasování.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP