Usnesení č. 158

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 2. února 1994

 

k vládnímu návrhu zásad ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků (tisk 782)

 

Po odůvodnění náměstka Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky JUDr. Pavla Zářeckého, CSc., zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anně Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. souhlasí s předloženými zásadami s těmito připomínkami:

k zásadě č. 1

vypustit druhou větu,

k zásadě č. 3

v prvním odstavci za slovo "provést" vložit slovo "ústavním",

k zásadě č. 4

třetí odstavec vypustit,

II. zmocňuje zpravodajku výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP