Záznam č. 170

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 2. března 1994

 

k zásadám ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, předložené skupinou poslanců (tisk 588)

 

Po zpravodajské zprávě posl. Marka Bendy a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. při hlasování o usnesení, jímž se doporučuje vyslovit nesouhlas s předloženými zásadami z 12 přítomných poslanců hlasovalo 6 poslanců pro, 2 proti a 4 se zdrželi hlasování,

II. při hlasování o usnesení, jímž se doporučuje vyslovit souhlas s předloženými zásadami z 12 přítomných poslanců hlasovalo 5 poslanců pro, 6 proti a 1 se zdržel hlasování.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP