Usnesení č. 171

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 2. března 1994

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 800)

 

Po odůvodnění ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky ing. Jiřího Skalického, zpravodajské zprávě posl. Marka Bendy a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k čl. I

nad označení čl. I vložit nadpis:

"ČÁST PRVNÍ

Doplnění zákona č. 403/1990 Sb.. o zmírnění následků

některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů",

k čl. II

za bod 1 vložit větu: "To neplatí o nárocích na náhrady, o kterých bylo do účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení před soudem.",

k čl. III

nad označení čl. III vložit nadpis:

"ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacíh",

k čl. IV

za bod 1 vložit větu: "To neplatí o nároku na finanční náhradu, o kterém bylo do účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení před soudem.",

k čl. V

nad označení čl. V vložit nadpis:

"ČÁST TŘETÍ

Účinnost",

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP