Usnesení č. 173

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 2. března 1994

 

k vládní návrhu zásad zákona o státní sociální podpoře (tisk 784)

 

Po odůvodnění náměstkyně ministra práce a sociálních věcí České republiky JUDr. Jiřiny Voňkové, CSc., zpravodajské zprávě posl. MUDr. Mileny Kolářové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. souhlasí s předloženými zásadami s touto připomínkou:

k zásadě č. 47

vypustit,

II. zmocňuje zpravodajku výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP