Usnesení č. 174

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 3. března 1993

 

k zaujetí stanoviska k pozměňovacím návrhům vzneseným na 16. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona, kterým se upravují některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (tisk 599)

 

Ústavně právní výbor po rozpravě

I. přerušil posuzování pozměňovacích návrhů poslance Oty Fejfara k § 26 a 27, poslance RNDr. Radima Špačka k § 26 a 27 a poslance ing. Miloše Skočovského, CSc., k § 26, týkajících se vypořádání majetkových podílů, převádění nebytových prostor a nesplacených úvěrů u bytových družstev,

II. pro přípravu podkladů ustavil pracovní skupinu ve složení posl. JUDr. Miloslav Výborný, JUDr. Hana Marvanová, ing. Ivan Mašek, JUDr. Libor Novák a JUDr. Jiří Vyvadil; podklad by měl být k dispozici ostatním poslancům v úterý 8. března 1994 ve 12.00 hod.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP