Usnesení č. 175

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 9. března 1994

 

k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb. (tisk 797)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců ing. Karla Macha, zpravodajské zprávě posl. ing. Jana Vraného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. přerušuje projednávání tohoto návrhu zákona,

II. žádá předkladatele, aby zevrubně doplnili důvodovou zprávu, event. zvážili přepracování návrhu.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP