Usnesení č. 178

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 6. dubna 1994

 

k procesu přístupu České republiky k Evropské unii

 

Po úvodním slově předsedy výboru posl. JUDr. Miloslava Výborného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. s cílem aktivně se zabývat procesem přístupu České republiky k Evropské unii, zejména se zaměřit na problematiku kompatibility právního řádu České republiky s právem Evropské unie a na problematiku soudnictví Evropské unie

je připraven uskutečnit zahraniční pracovní cesty do

- Belgie (Bruselu), kde je sídlo Rady a Komise Evropské unie a kde zasedají výbory a frakce,

- Finska, Rakouska, Švédska, Norska, tj. zemí, jejichž členství je v současné době projednáváno příslušnými orgány Evropské unie,

- Francie (Štrasburku), kde zasedá plénum Evropského parlamentu,

- Lucemburku, kde je sídlo Evropského soudního dvora a sekretariátu Evropského parlamentu,

II. pověřuje předsedu výboru JUDr. Miloslava Výborného dalším jednáním týkajícím se těchto zahraničních pracovních cest.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP