Usnesení č. 187

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 7. dubna 1994

 

k programu pracovního jednání ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a ústavně právního výboru Národní rady Slovenské republiky

 

Po úvodním slově předsedy výboru posl. JUDr. Miloslava Výborného a po rozpravě

ústavně právní výbor

se usnesl, že pracovní jednání ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a ústavně právního výboru Národní rady Slovenské republiky se uskuteční 19. až 21. dubna 1994 v Židlochovicích u Brna - jde o reciproční návštěvu - s tímto programem:

1. Poznatky z aplikace Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech

2. Postup České republiky a Slovenské republiky při procesu kompatibility právních předpisů obou republik s právem Evropské unie

3. Informace o současném legislativním programu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Národní rady Slovenské republiky

4. Příprava jednacích řádů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Národní rady Slovenské republiky

5. Různé

Náklady na ubytování a stravování poslanců Národní rady Slovenské republiky hradí Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP