Usnesení č. 188

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 19. dubna 1994

 

k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb. (tisk 797)

 

Na návrh poslance ing. Jana Vraného a po rozpravě

ústavně právní výbor

se usnesl, že tento návrh nebude z časových důvodů projednávat.

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP