Usnesení č. 190

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 26. dubna 1994

 

k posouzení připomínek vznesených na 18. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 800)

 

Po úvodním slově poslance MUDr. Miroslava Čerbáka a po rozpravě

ústavně právní výbor

posoudil návrh poslance MUDr. Miroslava Čerbáka vznesený na 18. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu k tomuto návrhu zákona a pověřil předsedu výboru poslance JUDr. Miloslava Výborného, aby s výsledkem jednání výboru seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP