Usnesení č. 192

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 4. května 1994

 

k žádosti předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR p. Milana Uhdeho

o posouzení návrhu na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu o zpřístupnění kopií písemných přiznání o příjmech a darech poslanců a členů vlády občanům

 

Po úvodním slově předsedy ústavně právního výboru JUDr. Miloslava Výborného, zpravodajské zprávě posl. Ing. Ivana Maška a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby schválila toto usnesení:

 

"Návrh

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

 

k návrhu na usnesení Poslanecké sněmovny o zpřístupnění kopií písemných přiznání o příjmech a darech poslanců a členů vlády občanům

 

Poslanecká sněmovna se usnesla takto:

na základě ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, jsou v Kanceláři Poslanecké sněmovny v Praze 1, Sněmovní 4, k nahlédnutí kopie písemných přiznání o příjmech a darech poslanců a členů vlády, a to každé pondělí od 13 do 16 hodin.

Uvedené kopie jsou přístupny po prokázání totožnosti všem občanům v přítomnosti pověřeného pracovníka Kanceláře Poslanecké sněmovny a lze z nich pořizovat pouze výpisy.",

II. dále doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby schválené výše uvedené usnesení

a) vyhlásila podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 545/1992 Sb., o Sbírce zákonů České republiky, usnesení Poslanecké sněmovny č........... ze dne................................ o zpřístupnění kopií písemných přiznání o příjmech a darech poslanců a členů vlády občanům,

b) uložila vedoucímu Kanceláře Poslanecké sněmovny, aby toto usnesení zveřejnil ve Sbírce zákonů.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP