Usnesení č. 194

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 4. května 1994

 

k státnímu závěrečnému účtu za rok 1993 kapitoly Ministerstvo spravedlnosti

 

Po úvodním slově náměstka ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Cyrila Svobody, zpravodajské zprávě posl. Ing. Jana Vraného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby schválila státní závěrečný účet za rok 1993 kapitoly Ministerstvo spravedlnosti,

II. pověřuje zpravodaje poslance Ing. Jana Vraného, aby tento závěr výboru tlumočil na schůzi rozpočtového výboru.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP