Usnesení č. 196

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 4. května 1994

 

k žádosti dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky

 

Po úvodním slově náměstka ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Cyrila Svobody, a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. bere na vědomí stanovisko ministra spravedlnosti České republiky dr. Jiřího Nováka k reformě veřejné správy z hlediska ministerstva spravedlnosti České republiky,

II. zmocňuje předsedu výboru JUDr. Miloslava Výborného, aby s tímto stanoviskem seznámil místopředsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu a předsedu dočasné komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pro otázky územně správního uspořádání České republiky PhDr. Jiřího Vlacha.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP