Usnesení č. 199

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 4. května 1994

 

k vládnímu návrhu zásad zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních stolních vod a lázeňských místech (tisk 856)

 

Na návrh zpravodaje posl. JUDr. Libora Nováka a po rozpravě

ústavně právní výbor

považuje za potřebné před projednáním vládního návrhu zásad zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních stolních vod a lázeňských místech, vládního návrhu zásad zákona o vodách a vládního návrhu zásad horního zákona

- uskutečnit jednání o principech předložených úprav, které by vyřešilo základní sporné body týkající se vlastnictví, kolize mezi vlastníky a uživateli, problematiku užívání ve veřejném zájmu apod.,

- návrhy doplnit o komparaci právní úpravy v evropských zemích, event. v USA, o návrhy možných řešení (alternativních) s hlubším právním odůvodněním a o slučitelnost navrhovaných úprav s právem ES.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP