Usnesení č. 209

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 15. června 1994

 

k usnesení Městské rady v Rakovníku ze dne 22. ledna 1991, dále č. 504 ze dne 21. září 1993 a č. 253 ze dne 12. dubna 1994

 

Po zpravodajské zprávě JUDr. Miloslava Výborného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby ve smyslu § 62 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, zrušila

- usnesení Městské rady v Rakovníku č. 253 ze dne 12. dubna 1994

- usnesení Městské rady v Rakovníku č. 504 ze dne 21. září 1993

- usnesení Městské rady v Rakovníku ze dne 22. ledna 1991, kterým byla pozastavena platnost usnesení č. 7/91;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP