Usnesení č. 212

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 16. června 1994

 

k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí (tisk 991)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců Josefa Bejčka, zpravodajské zprávě posl. Petra Koháčka a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem vládního návrhu skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí (tisk 991) s těmito připomínkami:

Název zákona zní:

"Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů"

V uvozovací větě vypustit slova: "mění a".

K Čl. I

§ 2a zní:

"(1) Dnem 1. listopadu 1994 přecházejí do vlastnictví obcí též věci uvedené v § 2, které nepřešly do vlastnictví obcí dnem 24. května 1991 proto, že v této době byly ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky a obce s nimi nehospodařily.

(2) Dnem 1. listopadu 1994 přecházejí za podmínek stanovených zákonem do vlastnictví obcí pouze věci, které byly ke dni 31. prosince 1992 ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky a ke dni 1. listopadu 1994 ve vlastnictví České republiky.".

Čl. II zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1994.".

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP