Usnesení č. 213

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 16. června 1994

 

ke zprávě ministra spravedlnosti České republiky o praktických zkušenostech z aplikace zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění, a zákona č. 412/91 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, v platném znění

 

Po úvodním slově ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Jiřího Nováka, zpravodajských zprávách posl. JUDr. Hany Marvanové a JUDr. Jiřího Vyvadila a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. bere na vědomí zprávu ministra spravedlnosti České republiky o praktických zkušenostech z aplikace zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění, a zákona č. 412/91 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, v platném znění;

II. doporučuje ministru spravedlnosti České republiky, aby podrobnější analýzu uvedené problematiky s případnými legislativními záměry předložil ústavně právnímu výboru do 15. října 1994.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP