Usnesení č. 215

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 22. června 1994

 

Zásady zákona o záložních a úvěrních družstvech předložené skupinou poslanců (tisk 944)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců poslance Ing. Richarda Mandelíka, zpravodajské zprávě ing. Jana Vraného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. souhlasí s předloženými zásadami s těmito připomínkami:

k zásadě č. 1

bod 2 - doplnit i název "družstevní záložna";

k zásadě č. 2

vypustit bod 2;

k zásadě č. 3

- v návaznosti na zásadu č. 5 upravit tak, aby rozsah dalších služeb nebyl upravován stanovami;

- upřesnit tak, aby v souvislosti s osvobozením od daně z příjmu nedocházelo ke zneužívání činnosti družstevních záložen k podnikatelské činnosti, např. k obchodování s cennými papíry podle písm. d) a e);

k zásadě č. 4

k bodu 1:

doplnit, že členem může být jen fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům;

k bodu 2:

doplnit, že člen má povinnost ukládat v družstevní záložně vklady v rozsahu určeném stanovami; obdobně doplnit, že na poskytnutí úvěru a dalších služeb má právo v rozsahu určeném stanovami a finančním řádem;

k bodu 3:

doplnit, že při zániku členství v družstevní záložně vzniká nárok na vyplacení podílu a vkladů v návrhu uvedených členu nebo jeho dědici;

k zásadě č. 9:

doporučuje navrhovatelům řešit ve spolupráci s rozpočtovým výborem ochranu vkladů a rozdělení aktivního likvidačního zůstatku družstevních záložen tak, aby nemohl být jako nezdaněný zisk rozdělen mezi bývalé členy družstevní záložny;

k zásadě č. 10: - vypustit;

k zásadě č. 11:

v paragrafovaném znění nutno podrobněji upravit dohled, kompetence dohlédacího orgánu a způsob jeho vytvoření popř. jeho určení; přitom ústavně právní výbor upozorňuje na to, že má-li být dohlédacím orgánem nově zřízený správní úřad, může být zřízen pouze zákonem a musí být zákonem stanovena jeho působnost;

k zásadě č. 13

doporučuje znovu zvážit a dopracovat způsob daňového zvýhodnění družstevních záložen;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP