Usnesení č. 218

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 22. června a 23. června 1994

 

k návrhu na zrušení bodu č. 28 usnesení Zastupitelstva města Brna

ze dne 14. května 1992

 

Po zpravodajské zprávě JUDr. Miloslava Výborného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu nezrušit žádnou část bodu č. 28 usnesení Zastupitelstva města Brna ze dne 14. května 1992;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP