Usnesení č. 220

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 27. června 1994

 

k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /tisk 966/

 

Po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu neprojednávat návrh skupiny poslanců na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /tisk 966/ na 21. schůzi Poslanecké sněmovny v červenci 1994;

II. žádá ostatní výbory Poslanecké sněmovny projednat návrh skupiny poslanců na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /tisk 966/ v souvislosti s připomínkami vzešlými z obecné rozpravy v ústavně právním výboru a předložit svá konečná usnesení ústavně právnímu výboru do 13. října 1994;

III. přeruší své jednání o návrhu skupiny poslanců na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /tisk 966/ po ukončení obecné rozpravy (po jednotlivých částech) do doby, než bude mít k dispozici usnesení ostatních výborů Poslanecké sněmovny.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP