Usnesení č. 226

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 7. září 1994

 

k vládnímu návrhu zásad zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných, podmínkách výkonu hromadné správy a o změně některých zákonů (tisk 1037)

 

Po odůvodnění náměstka ministra kultury České republiky Michala Prokopa, zpravodajské zprávě posl. Petra Koháčka a po rozpravě

ústavně právní výbor

souhlasí s předloženými zásadami s těmito připomínkami:

k zásadě č. 1

uvést, aby udělení licence ochranné organizaci bylo ze zákona nenárokové,

k zásadě č. 2

v souvislosti s připomínkou k zásadě č. 1 upravit proces rozhodování o udělení licence,

k zásadě č. 2 bodu 6

vyjádřit, že do evidence ochranných organizací má právo nahlížet kdokoliv,

k zásadě č. 7

tento návrh by měl být v paragrafovaném znění zpracován jako součást zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon),

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP