Usnesení č. 227

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 7. září 1994

 

k zahraniční pracovní cestě do Finska ve dnech 3. října - 5. října 1994

 

Po úvodním slově předsedy ústavně právního výboru JUDr. Miloslava VÝBORNÉHO a po rozpravě

ústavně právní výbor se usnesl, že

I. s odvoláním na usnesení ústavně právního výboru č. 178 ze dne 6. dubna 1994 uskuteční zahraniční pracovní cestu do Finska, a to ve dnech 3. října - 5. října 1994 ve složení poslanců: JUDr. Miloslav VÝBORNÝ, JUDr. Hana MARVANOVÁ, MUDr. Milena KOLÁŘOVÁ, Marek BENDA, Ing. Jan VRANÝ, JUDr. František KAČENKA, Ing. Ivan MAŠEK, JUDr. Dalibor MATULKA (náhradníci - poslanec Petr KOHÁČEK, Miroslav NOVOTNÝ), tajemnice ústavně právního výboru JUDr. Dana POKORNÁ, tlumočník a event. organizační pracovnice zahraničního odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu,

II. pověřuje předsedu ústavně právního výboru JUDr. Miloslava VÝBORNÉHO k dalším jednáním týkajícím se výše uvedené zahraniční pracovní cesty.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP