Usnesení č. 230

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 8. září 1994

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci (tisk 1124)

 

Po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu České rpeubliky ing. Milana Černého, CSc., zpravodajské zprávě posl. JUDr. Miloslava Výbornoho a po rozpravě

ústavně právní výbor

doporučuje

- Poslanecké sněmovně Parlamentu vtělit úpravu vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci (tisk 1124) do vládního návrhu zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (tisk 1113) v souladu s usnesením ústavně právního výboru č. 229,

- hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, aby se této otázce věnoval.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP