Usnesení č. 231

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 14. září 1994

 

k vládnímu návrhu zákona o zeměměřictví a o změně některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (tisk 1094)

 

Na návrh posl. JUDr. Ondřeje Zeminy a po rozpravě

ústavně právní výbor

se usnesl tento návrh zákona neprojednávat z důvodu, že uvedená problematika nepřísluší ústavně právnímu výboru.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Hana MARVANOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP