Usnesení č. 233

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 15. září 1994

 

k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb. (tisk 747)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců PhDr. Františka Kozla, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

nedoporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s předloženým návrhem zejména z těch důvodů, že návrh v této podobě je protiústavní a vzhledem k tomu, že nejsou skončena soudní řízení téže věci se týkající, tudíž není znám vlastník těch nemovitostí, které jsou uvedeny v čl. II návrhu zákona.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP