Usnesení č. 238

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 13. října 1994

 

k vládnímu návrhu zákona o Rejstříku trestů (tisk 1174)

 

Po odůvodnění ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Jiřího Nováka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Jiřího Vyvadila a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem,

II. zmocňuje

- zpravodaje výboru upravit § 10 odst. 1 tak, aby text zákona výslovně stanovil ty případy, v nichž je Ministerstvo spravedlnosti oprávněno žádat opis z evidence Rejstříku trestů,

- zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP