Usnesení č. 241

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 14. října 1994

 

k návrhu státního rozpočtu na rok 1995 - kapitola Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky

 

Po úvodním slově zástupce Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky JUDr. Ctirada Hajdy, vyjádření zástupkyně Ministerstva financí České republiky ing. Staňkové, zpravodajské zprávě posl. ing. Jana Vraného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. přerušuje projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 1995 - kapitola Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky,

II. žádá místopředsedu vlády České republiky pověřeného řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu JUDr. Jana Kalvodu a ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Jiřího Nováka, aby osobně ve schůzi ústavně právního výboru 17. listopadu 1994 v 9.15 hod. vyjasnili gesci za legislativní tvorbu soukromoprávních kodexů a za sbližování právního řádu České republiky s právním řádem Evropských společenství ve vládě České republiky.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP