Usnesení č. 245

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 16. listopadu 1994

 

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 (tisk 1190)

 

Po rozpravě

ústavně právní výbor

I. se usnesl, že odkládá projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 (tisk 1190) do jeho odůvodnění ministrem financí České republiky nebo jeho I. náměstkem,

II. žádá místopředsedu vlády a ministra financí České republiky ing. Ivana Kočárníka, CSc., aby po dohodě s předsedou ústavně právního výboru JUDr. Miloslavem Výborným naplnil I. bod tohoto usnesení.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP