Usnesení č. 247

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 16. listopadu 1994

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb. (tisk 1216)

 

Po odůvodnění I. náměstka ministra financí České republiky ing. Jana Klaka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Jana Navrátila a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

bod 8 zní:

"V § 9 odst. 1 písm. c) se připojují slova "jde-li o úkony prováděné orgány obce" a ustanovení pod písm. d) a e) se zrušují,

k bodu 14 - sazebník

bod 17. sazebníku - položka 24 včetně poznámek vypustit,

k čl. II odst. 1

vypustit slova "č. /1994 Sb." a slova "č. / Sb.",

k čl. IV

- dosavadní text označit jako bod 1. a vypustit se z něj slova "§ 35",

- připojit bod 2. tohoto znění: "2. § 14 zákona České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů; současně se z názvu zákona vypouštějí slova "a poplatku za výpis z rejstříku trestů".",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP