Usnesení č. 248

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 17. listopadu 1994

 

k rozpravě a vyjasnění gesce za legislativní přípravu soukromoprávních kodexů a za sbližování právního řádu České republiky s právem Evropských společenství

 

Po úvodním slově I. místopředsedy vlády České republiky JUDr. Jana Kalvody, ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Jiřího Nováka a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. bere na vědomí informaci I. místopředsedy vlády České republiky JUDr. Jana Kalvody a ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Jiřího Nováka

- o schopnosti vlády ukončit práce potřebné k harmonizaci práva České republiky s právem Evropských společenství do konce roku 1996,

- o začátku prací na kodexu soukromého práva pod gescí Ministerstva spravedlnosti a za spolupráce Úřadu pro legislativu a veřejnou správu nejpozději začátkem roku 1996 s předložením prvních výsledků práce (principů předpokládané úpravy) do dvou let,

- o přípravě překladů soukromoprávních kodexů evropských zemí (zejména z Nizozemí),

II. žádá ministra spravedlnosti o sdělení informace o ustavení odborné skupiny pro přípravu kodexu soukromého práva včetně jejího složení.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP