Usnesení č. 249

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 17. listopadu 1994

 

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 (tisk 1190)

 

Po odůvodnění I. náměstka ministra financí České republiky ing. Jana Klaka, zpravodajské zprávě posl. ing. Jana Vraného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s touto připomínkou:

k § 11

slova "vláda se zmocňuje, aby svým nařízením stanovila podmínky" nahradit slovy "vláda nařízením stanoví podmínky",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu s tím, že případné doplňky týkající se příloh vládního návrhu zákona mohou být ještě dále předmětem hlasování poslanců.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP