Usnesení č. 250

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 17. listopadu 1994

 

k návrhu státního rozpočtu na rok 1995 - kapitola Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky

 

Po odůvodnění náměstka Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky JUDr. Pavla Zářeckého, CSc., zpravodajské zprávě posl. ing. Jana Vraného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky na rok 1994 ve výši

 

-výdajů

60 639 tis. Kč

-příjmů

478 tis. Kč,

 

II. pověřuje zpravodaje posl. ing. Jana Vraného, aby tento závěr výboru tlumočil na společné schůzce zpravodajů.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP