Usnesení č. 254

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 17. listopadu 1994

 

k vládnímu návrhu, kterým předlkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o datku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června ve Vídni (tisk 1208)

 

Po odůvodnění náměstka ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Cyrila Svobody, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Jiřího Vyvadila a po rozpravě

ústavně právní výbor

doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP