Usnesení č. 256

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 17. listopadu 1994

 

k návrhu státního rozpočtu na rok 1995 - kapitola Ústavní soud

 

Po odůvodnění zástupce Ústavního soudu ing. Nachmilnera, zpravodajské zprávě posl. ing. Jana Vraného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky na rok 1994 ve výši

- výdajů 32 637 tis. Kč

s tím, že doporučuje rozpočtovému výboru zvýšit výdaje kapitoly Ústavní soud o cca 10,5 mil. Kč (z toho cca 8 mil. Kč k zabezpečení vozového parku a PHM a 2 mil. Kč na cestovní a devizové vybavení a 500 tis. Kč na mzdy a příspěvky potřebné k obsluze vozového parku), při zachování výsledků salda příjmů a výdajů státního rozpočtu,

II. pověřuje zpravodaje posl. ing. Jana Vraného, aby tento závěr výboru tlumočil na společné schůzce zpravodajů.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP