Usnesení č. 257

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 17. listopadu 1994

 

k návrhu poslanců R. Mandelíka a dalších na vydání zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1197)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců ing. Richarda Mandelíka, zpravodajské zprávě posl. ing. Jana Vraného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. přerušuje projednávání tohoto návrhu,

II. pověřuje zpravodaje výboru ing. Jana Vraného, aby s připomínkami předanými mu do 10. ledna 1995 poslanci - členy ústavně právního výboru, seznámil členy návrhové skupiny poslanců k tomuto návrhu zákona.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP