Usnesení č. 258

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 17. listopadu 1994

 

k návrhu poslanců F. Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem (tisk 1192)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny PhDr. Františka Kozla, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

nedoporučuje Poslanecké sněmovně přijetí tohoto návrhu zákona.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP