Usnesení č. 264

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 25. listopadu 1994

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících a zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví (tisk 1226)

 

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra České republiky ing. Vladimíra Zeman, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k názvu

vypustit slova "a zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví",

k bodu 4

- vypustit

- ostatní body přečíslovat,

k dosavadnímu bodu 15

slova "stanoveném vládou" nahradit slovy "stanoveném nařízením vlády",

k dosavadnímu bodu 17

slova "č. 7b)" nahradit slovy "č. 7c)",

k čl. II a III,

- vypustit,

- dosavadní čl. IV označit jako článek II,

dosavadní čl. IV zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1994",

II. zmocňuje zpravodajku výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP