Usnesení č. 265

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 8. prosince 1994

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství (tisk 1385)

 

Po zpravodajské zprávě posl. JUDr. Miloslava Výborného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem,

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP