Usnesení č. 267

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 18. ledna 1995

 

k zásadám zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, předložené poslanci S. Grossem a dalšími (tisk 1161)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců Stanislava Grosse, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Ondřeje Zeminy a po rozpravě

ústavně právní výbor

přerušuje projednávání tohoto návrhu do doby, než bude předložen vládní návrh upravující stejnou problematiku.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP