Usnesení č. 282

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 25. ledna 1995

 

k návrhu poslanců J. Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1364)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců Jana Krámka, zpravodajské zprávě posl. Marka Bendy a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k nadpisu

vypustit slova "mění a",

k bodu 2

- vypustit,

- dosavadní bod 3 označit jako bod 2,

k dosavadnímu bodu 3 - § 37a

- v nadpise slova "od 1. ledna 1995" nahradit slovy "od 1. dubna 1995,

- slova "do 31. března 1995" nahradit slovy "do 31. října 1995",

čl. II zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1995.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP