Usnesení č. 283

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 25. ledna 1995

 

k návrhu posl. J. Karase a J. Kasala na vydání zákona o navrácení majetku spolkům, společenským organizacím a jiným občanským sdružením (tisk 1294)

 

Po rozpravě

ústavně právní výbor

I. považuje problém dovršení a ukončení restitucí spolkového majetku za důležitý,

II. vyslovuje vůli se tímto problémem zvláště zabývat,

III. zřizuje dočasnou pracovní komisi ústavně právního výboru ve složení:

Marek Benda

ing. Viktor Dobal

JUDr. Dalibor Matulka

JUDr. Anna Röschová,

JUDr. Miloslav Výborný

JUDr. Jiří Vyvadil

IV. ukládá této komisi, aby předložila výboru své návrhy na dořešení problémů uvedených pod bodem I. do dvou měsíců.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP