Usnesení č. 289

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 1. února 1995

(doplněk usnesení č. 288 ze dne 26. ledna 1995)

 

k vládnímu návrhu zásad zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce ústavních činitelů (tisk 1288)

 

Za účasti náměstka ministra práce a sociálních věcí České republiky ing. Miloslava Vaňka

ústavně právní výbor

pokračoval v projednávání vládního návrhu zásad zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce ústavních činitelů (tisk 1288) a vyslovil s ním souhlas s těmito dalšími připomínkami:

k zásadě č. 5

obecně: slovo "bezplatné"nahradit jinou formulací v tom smyslu, že naturální požitky jsou hrazené ze státního rozpočtu,

k zásadě č. 6 bodu 1.

v první větě koeficient 1,00 zvýšit na 1,25,

k zásadě č. 6 bodu 1. písm. a)

vypustit,

k zásadě č. 6 bodu 1.

vložit nové písm. d), které zní: "předsedy poslaneckého klubu o 0,60",

k zásadě č. 6 bodu 11.

slova "Předsedovi výboru komor Parlamentu Poslanecké sněmovny dále náleží" nahradit slovy "Poslanci dále náleží",

k zásadě č. 12

stanovit doživotní rentu pro prezidenta republiky,

zásada č. 12 bodu 6. zní:

"Bezplatné užívání nemovitostí tvořících sídlo prezidenta."

k zásadě č. 22

Platová základna od účinnosti do konce roku 1995 činí 80 %, v roce 1996 pak 100 %.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP