Usnesení č. 291

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 14. února 1995

 

k semináři pro legislativu, konaném ve dnech 19. až 30. června 1995 v New Orleansu, USA

 

Po úvodním slově předsedy výboru posl. JUDr. Miloslava Výborného

ústavně právní výbor

I. se usnesl doporučit poslance

ing. Viktora Dobala a

Miroslava Novotného

k účasti na semináři pro legislativu, konaném ve dnech 19. až 30. června 1995 v New Orleansu, USA (kopie dopisu výkonného ředitele z New Orleansu je přílohou tohoto usnesení),

II. žádá zahraniční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu o projednání tohoto usnesení.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP