Usnesení č. 298

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 1. března 1995

 

k semináři v Kyjevě k aspektům a technice horizontálního dělení moci, který se má konat ve dnech 12. až 15. března 1995

 

Po úvodním slově předsedy ústavně právního výboru posl. JUDr. Miloslava Výborného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. vyslovuje souhlas s účastí poslance ing. Viktora Dobala na semináři v Kyjevě k aspektům a technice horizontálního dělení moci, který se má konat ve dnech 12. až 15. března 1995,

II. pověřuje předsedu výboru JUDr. Miloslava Výborného informovat o tomto usnesení zahraniční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP