Usnesení č. 303

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 2. března 1995

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1429)

 

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra České republiky ing. Bořka Valvody, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Miloslava Výborného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s touto připomínkou:

Čl. V zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1995.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP