Usnesení č. 308

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 2. března 1995

(dodatek k usnesení č. 300 z 1. března 1995)

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1324)

 

Na návrh poslanců MUDr. Mileny Kolářové a JUDr. Jiřího Vyvadila a po rozpravě

ústavně právní výbor

revokoval své usnesení č. 300 z 1. března 1995 k dosavadnímu bodu 21 takto:

§ 13 odst. 3 zní:

"(3) Příslušná zdravotní pojišťovna poskytuje úhradu za provedené zdravotní výkony zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů s bodovými hodnotami, pokud zdravotní řád nestanoví, že se zdravotní péče hradí paušální částkou. Ve smlouvě podle odst. 1 lze sjednat omezení úhrady vykázaných zdravotních výkonů v případě, že zdravotnické zařízení podstatně překračuje průměrné náklady na jednoho ošetřeného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny pro daný druh zdravotnického zařízení a obor zdravotní péče. Seznam výkonů s bodovými hodnotami a výši paušální částky včetně rozsahu zdravotní péče z této částky hrazené stanoví ministerstvo vyhláškou po dohodovacím řízení se zástupci Ministestva financí, Pojišťovny, ostatních zdravotních pojišťoven, smluvních zdravotnických zařízení, profesních organizací zřízených zákonem a odborných vědeckých společností. Účastníky dohodovacího řízení svolává ministerstvo nejméně jednou ročně. Ministerstvo financí po projednání s ministerstvem a Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví na návrh zdravotních pojišťoven cenovým výměrem maximální ceny bodu.".

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP