Usnesení č. 309

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 29.března 1995

 

k zahraniční pracovní cestě ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu do Slovenské republiky

 

Po úvodním slově místopředsedkyně výboru posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. se usnesl, že v průběhu I. pololetí 1995 je připraven uskutečnit zahraniční pracovní cestu do Slovenské republiky za účelem výměny zkušeností z legislativní práce s ústavně právním výborem Národní rady Slovenské republiky,

II. pověřuje předsedu výboru JUDr. Miloslava Výborného a místopředsedkyni výboru JUDr. Annu Röschovou dalším jednáním týkajícím se této zahraniční pracovní cesty.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP